Previous Next

Uroczyste posiedzenie Senatu PŁ z okazji inauguracji roku akademickiego 2019/2020

Image

9 października 2019 r. Politechnika Łódzka, po raz 75, uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2019/2020.

 

Przemarsz barwnego orszaku pracowników i studentów PŁ oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem założyciela i pierwszego rektora PŁ, prof. Bohdana Stefanowskiego, poprzedziło wydarzenie w auli im. A. Sołtana.

Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się rektorzy reprezentujący polskie i zagraniczne środowiska akademickie, w tym liczna delegacja z Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego w Rosji, z którym PŁ współpracuje od 50 lat. Dużą grupę na inauguracji stanowili przedstawiciele samorządu miasta i regionu, przemysłu i biznesu, a także świata polityki.

Podczas uroczystości trzej zasłużeni naukowcy otrzymali godność Profesora Seniora PŁ. Nagrody wręczono także laureatom Konkursu na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej organizowanego przez Łódzką Radę SNT-NOT oraz Radę Uczelnianą FSNT NOT w PŁ. Najlepsi studenci poszczególnych wydziałów i kolegiów zostali wyróżnieni tytułem Student Roku 2018/2019.

Ważnym elementem wydarzenia było uroczyste ślubowanie grupy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów z najlepszymi wynikami w rekrutacji oraz grupy doktorantów przyjętych do nowo utworzonej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

Wykład inauguracyjny "Techniczne i społeczne aspekty technologii 5G",  wygłosił prof. Andrzej Krawczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu.

Fragmenty przemówienia rektora PŁ, prof. Sławomira Wiaka z okazji 75. inauguracji roku akademickiego znajdują się tutaj.

Wydarzenia główne